Materiały wizualne, narzędzia analityczne i formy kontaktu z czytelnikiem

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się:

  • z narzędziami do tworzenia materiałów wizualnych (plakatów, infografik, postów),
  • aplikacjami służącymi do zbierania danych i ich wizualizacji w czasie rzeczywistym
  • ze sposobami na pozostanie w stałym kontakcie z czytelnikami (newsletter, mailing, chat).

Poza omówieniem funkcjonalności narzędzi, uczestnicy doświadczą pracy niektórymi z nich.

Szkolenie stanowi swoisty narzędziownik pomocny w pracy współczesnego pracownika instytucji kultury.

Umiejętności nabyte podczas spotkania pomogą w promocji wydarzeń i prowadzeniu aktywnego marketingu, jak również wesprą realizację pracy zaliczeniowej.

Szkolenie online poprowadzi:

Marcin Karwowski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii i informatologii, dyplomowany infobroker, coach i trener. Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska, właściciel firmy szkoleniowej ROZWOJOWNIK. Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting SBP przy wykorzystaniu aplikacji Mentimeter i będzie trwało 2h.

Informacje techniczne

Rozmiar czcionki
Kontrast