Praktyczne aspekty realizacji przepisów RODO w bibliotekach w świetle przetwarzania danych osobowych w cyberprzestrzeni

W ramach webinarium zostaną omówione istotne aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podczas:

  • wykonywania podstawowych, codziennych działań w bibliotekach,
  • organizowanych wydarzeń on-line

Celem webinarium będzie uporządkowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych podczas wykonywania różnorodnych działań w Internecie.

Informacje teoretyczne będą wzbogacone o szerokie spektrum przykładów co sprawi, że webinarium będzie miał dużo walorów praktycznych

Webinarium poprowadzi:

dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting SBP i będzie trwało 1h.

Informacje techniczne

Rozmiar czcionki
Kontrast