Realizacja modułu teoretycznego zakończona

W ramach modułu teoretycznego uczestnicy wzięli udział w dwóch  webinariach:

  • na temat prawa autorskiego (1 lipca br.) (prowadzenie: Barbara Szczepańska)
  • zagadnienia RODO w świetle przetwarzania  danych osobowych w cyberprzestrzeni (3 lipca br.) (prowadzenie: dr Łukasz Wojciechowski)

Celem webinariów było dostarczenie uczestnikom projektu odpowiedzi na pytania związane z interpretacją prawa autorskiego i ochrony danych osobowych w kontekście planowania przyszłych działań kulturalnych w środowisku wirtualnym.

Uczestnicy mogą utrwalać i pogłębiać wiedzę z obu zagadnień, korzystając z przygotowanych dla nich na platformie Moodle (www.elearning.sbp.p) materiałów (w tym m.in. nagrań obu spotkań).