Wydarzenia online – planowanie i realizacja

Uczestnicy szkolenia:

  • poznają wybrane rozwiązania oparte na metodach gamifikacji, służące motywowaniu i angażowaniu czytelników.
  • wezmą udział w interaktywnej grze literackiej i spotkaniu autorskim.

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad organizacji i prowadzenia webinariów.

Szkolenie online poprowadzą:

Beata Malentowicz – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Jako certyfikowany organizator rozwoju edukacji zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek oświatowych oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym. Trener edukacji medialnej oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy zarówno z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy dydaktyczne,j jak i promocji czytelnictwa przedstawiając różne rozwiązania pracy z tekstem. Jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia pn. Sposób na czytanie, w ramach której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i generują nowe pomysły.

Aldona Zawałkiewicz
– bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – koordynator merytoryczny dla bibliotek pedagogicznych. Zajmuje się statystyką biblioteczną i badaniami satysfakcji użytkowników bibliotek. Jest autorką i współautorką kursów e-learningowych: Język angielski dla bibliotekarzy i Infobrokering i zarządzanie informacją, które ukończyło kilkuset bibliotekarzy. Jest trenerem szkoleń on-line. Od lat prowadzi cykle specjalistycznych szkoleń zdalnych oraz webinariów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich. Ma na koncie kilkadziesiąt zrealizowanych indywidualnie i we współpracy webinariów.

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting SBP przy wykorzystaniu aplikacji Mentimeter i będzie trwało 2h.

Informacje techniczne

Rozmiar czcionki
Kontrast