Wyniki rekrutacji

Rekrutacja do Projektu “Wirtualne szkolenia = realne kompetencje” zakończyła się 13 czerwca 2020 r.

Chęć uczestnictwa w Projekcie zgłosiło 184 bibliotekarzy z bibliotek:

  • publicznych (80,3% zgłoszeń, w tym 37,7 % zgłoszeń od bibliotek z miejscowości do 5000 mieszkańców)
  • pedagogicznych (7,1%)
  • naukowych (6,5%)
  • szkolnych (6,1 %)

Naboru dokonano po przeanalizowaniu wszystkich formularzy rejestracyjnych, w tym zawartych w nich odpowiedzi na pytania otwarte. Preferowane były osoby należące do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz pracujące w bibliotekach publicznych zlokalizowanych w miejscowościach do 5000 mieszkańców.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie bibliotekarzy udziałem w Projekcie podjęto decyzję o zwiększeniu liczby jego uczestników z 45 (jak pierwotnie zakładano) do 60 osób.

Następnie wyliczono liczbę miejsc dla bibliotek:

  • publicznych – 48 (w tym uwzględniając preferencje dla bibliotek z miejscowości < 5000 mieszkańców, przyznano im 21 miejsc)
  • pedagogicznych – 4
  • naukowych – 4
  • szkolnych – 4

Informacje o wynikach naboru zostały wysłane do bibliotek 19 czerwca br. drogą milową.

Dla osób, które potwierdzą chęć udziału w Projekcie do dnia 23 czerwca br. zaplanowano webinarium informacyjne, które odbędzie się  29 czerwca  o godzinie 17:00.

Poniżej mapka oddająca strukturę naboru.

Rozmiar czcionki
Kontrast