Webinarium podsumowujące szkoleniową część projektu

30 lipca o godzinie 13.30 odbędzie się webinarium podsumowujące szkoleniową część projektu WSRK. W trakcie spotkania omówione zostaną zasady egzaminu teoretycznego na platformie Moodle oraz wymagania dotyczące części praktycznej (realizacja wydarzenia online).
W spotkaniu wezmą udział trenerzy, którzy będą odpowiadać na pytania merytoryczne
i organizacyjne.